Laser Peening

Wraz z Lawrence Livermore National Laboratory Institute (USA) firma MIC stworzyła proces Laser Peen. W tym procesie stosowany jest specjalny laser o wysokiej wydajności w połączeniu z precyzyjnym robotem, który pozycjonuje obrabiany element.

Alternatywnie można poprowadzić plamkę lasera wokół nieruchomej części. Kolejna zaleta to brak ścierniwa (bez kontaminacji) i ulepszona struktura powierzchni.

Proces Laser Peening oparty jest na falach uderzeniowych w celu wytworzenia własnych naprężeń ściskających. Zaleta tego procesu polega na wytwarzaniu bardzo głębokiej warstwy własnych naprężeń ściskających przy minimalnym utwardzeniu zgniotem strefy brzegowej. W ten sposób uzyskano np. naprężenia ściskające w warstwach do 1,0 mm głębokości w przypadku stali do nawęglania i 2,5 mm w przypadku stopów aluminium. Dzięki tradycyjnemu, mechanicznemu kulowaniu uzyskuje się do 35 % tych głębokości. 

Druga zaleta polega na tym, że redukcja wytwarzanych przez laser naprężeń własnych ściskających poprzez wpływ temperatury w przypadku nadstopów, takich jak tytan , Inconel itp. jest znacznie mniejsza niż w przypadku naprężeń własnych ściskających wytwarzanych przez kulowanie mechaniczne. 

Obecnie MIC posiada urządzenia do wykonywania procesu Laser Peening w USA i w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo stosuje mobilne systemy laserowe, aby wykonywać tę specjalną technologię na miejscu u klienta.