Kontrola intensywności

Intensywność strumienia kulek to miara dla energii strumienia ścierniwa. Jest ona istotnymn czynnikiem dla zapewnienia powtarzalności procesu. Energia strumienia ścierniwa znajduje się w bezpośrednim związku z wytwarzanym na danej części własnym naprężeniem ściskającym.

Intensywność jest mierzona w oparciu o paski Alemena. Pasek Alemna składa się z paska stali sprężynowej SAE1070, który jest kulowany tylko z jednej strony. Powstałe na skutek kulowania naprężenie własne ściskające powoduje, że pasek Almena wygina się w kierunku strony kulowanej (patrz rysunek). Wysokość łuku paska Almena zależy od energii i kąta zderzenia strumienia ścierniwa. Ten proces kontroli można powtórzyć w łatwy sposób.

Grafik Intensitätskontrolle