Kontrola stopnia pokrycia

Pełne pokrycie kulowanej powierzchni kalotkami posiada decydujące znaczenie dla powodzenia procesu kulowania. Pokrycie jest miarą pierwotnej powierzchni, która została pokryta kalotkami wywołanymi przez kulowanie. Pokrycie nie powinno leżeć poniżej 100%, ponieważ w obszarach, które nie były kulowane i które wykazują naprężenie własne mogą wystąpić pęknięcia na skutek zmęczenia i korozji naprężeniowej. Poniższe zdjęcia pokazują pełne i niepełne pokrycie.

Deckungsgradkontrolle