Zalety powłoki parylenowej

 • ultracieńka warstwa – można stosować grubości powłoki poniżej 1 μm, zapewniając wystarczającą smarność i osłonę ochronną dla większości materiałów silikonowych i gumowych, ponieważ penetrowane są otwory i cechy poniżej 0.01 mm
 • równomierne powłoki – zwykle zachowywane są tolerancje grubości do ±20% od wartości nominalnej. Tolerancje w granicach ±5% są możliwe nawet dla najbardziej skomplikowanych i wielowarstwowych form
 • stabliność – parylen jest nieaktywny i nierozpuszczalny w większości płynnych systemów w ramach jego zakresu temperatury. Jest on stabilny termicznie od -200°C do 140°C.
 • powłoka pokrywająca bez otworów na kołki stożkowe – oferujemy odporność – bez żadnych dodatków- na działanie chemiczne rozpuszczalników organicznych, odczynników nieorganicznych, kwasów, tlenu i wilgoci
 • smar – parylen działa jako smar tworzący suchą warstwę poprzez usunięcie zapotrzebowania na płynne środki adhezyjne
 • procesy z niewielkim obciążeniem – stosowane w temperaturze otoczenia. Parylenem można powlekać każdy obiekt, który może być poddany średniemu podciśnieniu.
 • elastyczność – przedłużenie i przyleganie warstwy parylenu z elastycznością powyżej 2x (100%)
 • korzystna cena – wykorzystuje obróbkę okresową
 • powłoka hydrofobowa – na rurach silikonowych i innych częściach stanowi wewnętrzna i zewnętrzną barierę dla cieczy
 • przezroczystość optyczna – parylen C jest optycznie przezroczysty
 • sterylizacja – powleczone części można sterylizować przy użyciu pary, ETO (sterylizacja tlenkiem etylenu)
 • wytrzymałość napięciowa – ekstremalna wysoka wytrzymałość napięciowa rzędu 5 kV/mil
 • FDA – parylen przeszedł badania w amerykańskiej agencji ds. leków i żywności (FDA)