Bębnowanie / C.A.S.E.®

Gleitschleifen

Firma Metal Improvement Company, LLC wykonuje z jednej strony obróbkę wibrościerną znaną jako trowalizacja , a za z drugiej strony obróbkę wibrościerną wspieraną chemicznie (C.A.S.E.®), która jest znane w przemyśle jako proces "Super Finish".

Proces C.A.S.E.® składa się z kulowania i następującej po nim izotropowej obróbki końcowej, która poprzez obróbkę wibrościerną usuwa krawędzie kalotek wynikające z kulowania, przy czym jednakże w całości zachowana zostaje warstwa naprężenia własnego ściskającego. Obróbka odbywa się w roztworze chemicznymi według specjalnej recepty stworzonej w celu skrócenia czasu obróbki, dlatego nadaje się ona także do zastosowania w przypadku części wykonywanych w produkcji masowej. 

Proces C.A.S.E.® został stworzony dla powierzchni, w przypadku których ze względu na obciążenia na skutek stykania wymagane jest zarówno znakomita wytrzymałość zmęczeniowa, jak też doskonała jakość powierzchni. Liczne konstrukcje przekładni poddawane są obciążeniu granicznemu, ustalanemu poprzez zużycie wykruszające (pitting) jako współczynnik krytyczny. Proces C.A.S.E.® okazał się być bardzo wydajnym przy ulepszaniu odporności na powstawanie szarych plam i zużycie wykruszające (pitting) w przypadku kół zębatych.

Gleitschleifen

Kulowane są zarówno powierzchnie boczne zębów, jak i stopy zębów, przy czym izotropowa obróbka powierzchniowa jest skoncentrowana na powierzchniach bocznych zębów. Ulepszona jakość powierzchni umożliwia rozdzielenie obciążenia stykowego na większej powierzchni, przez co naprężenia stykowe zmniejsza się i wydłuża się żywotność odnośnie zużycia wykruszającego (pitting).

Idealnym obszarami zastosowania dla procesu C.A.S.E.® są przekładnie stosowane w przemyśle lotniczym i samochodowym, które muszą pracować przez wiele lat przy dużych naprężeniach zginających stóp zębów i obciążeniach stykowych powierzchni bocznych zębów. We wszystkich tych obszarach przemysłu proces C.A.S.E.® jest stosowany z powodzeniem.