Przemysł lotniczy

Wysokie wymagania wydajnościowe

Przemysł lotniczy stawia wysokie wymagania w stosunku do materiałów do konstrukcji lekkich, które są w stanie sprostać ekstremalnym obciążeniom, także często w agresywnym otoczeniu.

Obróbka powierzchniowa w firmie MIC może rozszerzyć te charakterystyczny cechy sprawności poprzez ochronę powierzchni przed uszkodzeniami i zwiększenie obciążalności cyklicznej.

Znaczenie wprowadzonych własnych naprężeń ściskających i naniesionych powłok polega na tym, aby zredukować naprężenia eksploatacyjne i uszkodzenia wynikające z otoczenie i sposobu zastosowania, tak aby części spełniały z nadmiarem wymagane cechy konstrukcyjne.

Obróbka na miejscu

Nasi pracownicy wykonują kontrolowane kulowanie na całym świecie u klientów na takim samym poziomie jakości, jak w naszych zakładach. Obróbka u klientów nadaje się idealnie do utrzymania samolotów w dobrym stanie, napraw i usuwania korozji wraz z obróbką elementów skrzydeł i kadłubów, jak też komponentów podwozia i innym części podlegających obciążeniom dynamicznym.

Redukcja uszkodzeń części

Większość części metalowych stosowanych w przemyśle lotniczym, np. do komór płatowców, zespołów napędowych, podwozi, napędy nastawników lub elementów napędów ( np. koła zębate) wymaga specjalnej obróbki powierzchniowej w celu spełnienia wysokich wymagań materiałowych.

Te procesy są poddawane badaniom laboratoryjnym i polowym, aby zapewnić ich niezawodność także w ekstremalnych warunkach. Mechanizmy zawodności to:

 • Zmęczenie materiału
 • Zacieranie się
 • Korozja cierna
 • Korozja naprężeniowa
 • Korozja
 • Zużycie

Zastosowanie

 • Komora płatowca – poszycie skrzydeł, żebra, dźwigary, dźwigary usztywniające, wręgi i elementy łączące; przywracanie kształtu wręgom
 • łopatki zespołów napędowych i sprężarek , wirniki, Blums, wały, koła zębate, łopaty śmigieł
 • Podwozia
 • Napędy nastawników
 • Obróbka u klientów i MRO na całym świecie