Budowa instalacji specjalnych

Redukcja uszkodzeń części

Obróbka powierzchniowa może zwiększyć sprawność części poprzez ochronę powierzchni przed uszkodzeniami i cyklicznymi obciążeniami.

Te procesy są poddawane badaniom laboratoryjnym i polowym, aby zapewnić ich ulepszenia także w ekstremalnych warunkach. Kulowanie jest stosowane z powodzeniem w następujących przypadkach przyczyń uszkodzeń:

 • Zmęczenie materiału
  Na powstawanie i wzrost pęknięć wpływa ustawiony podział własnych naprężeń ściskających.
 • Zacieranie się
  Przyleganie metalowych powierzchni kontaktowych jest redukowane poprzez powłoki ochronne i kulowanie . Powierzchnia po kulowaniu uzyskuje kalotki, które działają jako zbiorniki smaru. Z powodzeniem obrabiano takie materiały, jak Inconel 718 i 750, Monel K-500 oraz stopy stali szlachetnej, tytanu i aluminium.
 • Zawodność na skutek tarcia
  Zawodność na skutek tarcia występuje na powierzchniach dwóch połączonych części, na których powierzchniach kontaktowych występują w trakcie obciążenia tarcie i mikroruchy. Zawodność na skutek tarcia występuję najczęściej z innymi procesami, takimi jak korozja cierna i zużycie na skutek tarcia.
 • Korozja naprężeniowa
  Usuwanie lub redukcja naprężeń własnych rozciągających pod wartością progową zapobiega korozji naprężeniowej.
 • Korozja
  Ochrona powierzchni poprzez nakładanie powłok, częściowo w połączeniu z wysokimi naprężeniami własnym ściskającymi jest bardzo ważna, aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia.
 • Zużycie
  Zużycie można obniżyć poprzez zmniejszenie właściwości tarcia, smarności i/lub zwiększenia lub zmianę twardości.