Kulowanie kontrolowane

Firma Metal Improvement Company LLC specjalizuje się od roku 1946 w wykonywaniu obróbki kulowaniem dla najróżniejszych gałęzi przemysłu. 

Kulowanie jest stosowane w powodzeniem w przypadku takich mechanizmów zawodności, jak zmęczenie, zużycie na skutek tarcia i korozja naprężeniowa .

MIC stale rozwija nowe procesy obróbki i koncepcje urządzeń, aby zapobiegać przedwczesnej zawodności części. W ten sposób umożliwia się maksymalne wykorzystanie potencjału wydajnościowego podzespołów .