Przemysł wydobycia ropy naftowej, gazu & górnictwo

Redukcja uszkodzeń części

W przemyśle wydobycia ropy naftowej i gazu oraz w górnictwie stosowane są także procesy firmy MIC, aby zminimalizować zużycie. Poprzez kulowanie zwiększa się tolerancja uszkodzeń i żywotność , zwłaszcza w przypadku surowych i agresywnych warunków otoczenia. Także w tym przypadku kulowanie zapobiega korozji naprężeniowej.

Zastosowania

  • Zawory regulacyjne – wszystkie typy, łącznie z kulkami, kątownikami, kratami i czopami
  • łopatki turbin, rotory i stojany
  • Przewody rurowe – proste, odgałęzienia, kolanka rurowe i kształtki rurowe redukcyjne
  • Przekładnie – powierzchnie dotyku
  • Uszczelki, rury, płyty ścierne, pierścienie
  • Uszczelki, osie, tuleje, przekładnie, sprzęgła

Kulowanie

Kulowanie jest stosowane przy połączeniach spawanych i innych częściach metalowych, aby zredukować lub zapobiec korozji naprężeniowej poprzez zastąpienie naprężeń własnych po spawaniu (naprężeń rozciągających) na powierzchni części przez naprężenia ściskające.

Powłoki techniczne

MIC jest również wiodącym wykonawcą powłok technicznych. Te powłoki zwiększają żywotność, zwłaszcza pomp i zaworów, które są stosowane w otoczeniu agresywnych mediów.

Nasze powłoki są stosowane jako zabezpieczenie przed zużywaniem się, korozją, erozją i zacieraniem się, jak też w ekstremalnych temperaturach (-420°F do 1800°F/-251°C do 982°C).

Przykład

Norweski program badawczy wykazał, że połączenie szlifowania i kulowania spoin dało największy wzrost żywotności konstrukcji stalowej używanego w warunkach morskich. Uzyskano ponad 100 % wzrost wytrzymałości w stosunku do wariantu tylko spawanego w przypadku miliona zmiany obciążeń. Inne badania wykazują, że wytrzymałość zmęczeniowa spoin przy obciążeniu przemiennym jest zwiększana poprzez kulowanie, i to do poziomu materiału podstawowego.