Cel i sens

Znanym jest fakt że pęknięcia części nie powstają lub nie rozprzestrzeniają się w warstwie naprężeń własnych ściskających. Ponieważ prawie wszystkie uszkodzenia na skutek korozji zmęczeniowej i naprężeniowej wychodzą z powierzchni części, to jej żywotność jest znacznie zwiększana na skutek kulowania ( po angielsku. Shotpeening).  

W trakcie produkcji instalacji do przemysłu chemicznego kulowanie jest stosowane do redukcji kosztów. I tak w przypadku pojemników na roztwory na bazie amoniaku lub chloru można zamiast drogiego materiału odpornego na działanie korozji naprężeniowej wybrać tańszy materiał, który co prawda ma skłonności do powstawania pęknięć w skutek korozji naprężeniowej, ale tylko wtedy, gdy nie jest poddany kulowaniu. Nawet przy zastosowaniu dodatkowego procesu kulowania koszty są mniejsze niż w przypadku droższych stopów.

Ponadto w przypadku wielu materiałów zwiększa się twardość powierzchni ze względu na utwardzanie zgniotowe poprzez kulowanie. W uproszczeniu oznacza to: 

Mniejsze naprężenie (rozciągające) prowadzi do dłuższej żywotności części!