Zastosowanie powłok parylenowych

Parylen nadaje się idealnie do zastosowań w branży medycznej, w której wymagana jest odpowiednia powłoka ochronna, tolerancja biomedyczna i osadzanie do grubości, która jest zarówno krytyczna, jak i też odporna. Parylen tworzy barierę ochronną bez otworów na kołki stożkowe przeciwko biofluidom, wilgoci i środkom chemicznym . Parylen działa także jako smar w formie suchej warstwy z takim stopniem oddziaływania zakresu tarcia, który w przybliżeniu wykazuje TEFLON® . Parylen typ N jest zwykle stosowany w obszarach zastosowania, które wymagają tego rodzaju przepuszczalności lub smaru w formie suchej warstwy.

Typowe zastosowania w obszarze medycyny obejmują:

  • Cewniki – vulepszona przenikalność, zmniejszenie uczucia braku komfortu przy nakłuciu lub przy usuwaniu i blokadzie ochronnej przed biofluidami.
  • Mandriny – w celu zwiększenia przenikalności z utworzonej mandriny do nowo utworzonego cewnika.
  • Implanty wspierające pracę serca – ochrona dla rozruszników serca i wszczepianych defilibratorów przed korozyjnym działaniem biofluidów , łącznie z oddzieleniem elektrycznym od osłon metalowych.

Inne zastosowania

Inne zastosowanie obejmują czujniki ciśnienia, instrumenty medyczne, urządzenia USG, prowadniki, igły, próbki zewnątrzoponowe i produkty elastomerowe (silikon, uszczelki i plomby lateksowe), gdzie zawsze są wymagane smarność i blokada ochronna.

Tablice połączeń

Warstwy parylenu wykazują grubość od 6 μm do 40 μm i zapewniają blokadę ochronną, która jest taka sama lub większa niż 50 μm – 150 μm w przypadku zwykłych powłok. Parylen nie odciąga się na rogach i nie wykazuje żadnych sił meniskowych, jak to jest w przypadku zwykłych powłok płynnych, nanoszonych poprzez spryskiwanie, zanurzanie lub szczotkowanie. Części podzespołów są powlekane w sposób równomierny i regularny ultracieńką warstwą parylenu. Stała nieprzewodząca elektrycznie i współczynnik odprowadzania są prawie niewrażliwe na zmiany uszczelnienia. Biorąc pod uwagę jego odporność na ciecz, jego cechy blokujące, techniczne i termiczne oraz jego jedyną swoim rodzaju strukturę molekularną, palyren jest praktycznie nierozpuszczalny we wszystkich znanych rozpuszczalnikach organicznych i nieorganicznych, łącznie z silnymi kwasami i zasadami. Parylen sprawdził się jako efektywna ochrona przeciwko czynnikom korozyjnym i nie tworzy żadnego gazu. Parylen jest znakomitym wyborem, jeżeli chodzi o tablice połączeń zgodne z wymogami zastosowań wojskowych i lotniczych.