Parylene Coating – zakład Galway (Irlandia)

W roku 2008 włączono do Metal Improvement Company firmę Parylene Coating Services (PCS) – jedną z czołowych firm w zakresie wykonywania powłok przy użyciu parylenu.

Parylen jest obojętną, hydrofobową i biokompatybilną powłoką, która jest naparowywana na powierzchnię w próżni poprzez kondensację z fazy gazowej jako przejrzysta i bezporowa warstwa polimeru. Powłoka jest wykonywana w temperaturze otoczenia o grubościach warstw od ok. 0,15 do 0,75µm na praktycznie wszystkich materiałach podłoża, takich jak metale, tworzywa sztuczne, guma, szkoło, ceramika lub silikon.

Oprócz różnych zastosowań w zakresie techniki medycznej (druty prowadzące, węże, uszczelki, zawory itp.) parylen jest ze względu na swoją znakomitą izolację elektryczną z duża wytrzymałością naprężeniową często stosowany w zakresie wojskowych /cywilnych części elektronicznych i czujników.

Dalsze informacje znajdą Państwo obecnie na EM Coatings UK, Everlube, paryleneinc.com