Kontrola ścierniwa

Poszczególne kulki ścierniwa muszą mieć jednolitą średnicę. Oddawana przez ścierniwo energia zderzenia zależy od masy i prędkości kulek. Większe kulki mają większą masę i tym samym oddają większą energię zderzenia. Jeżeli stosowane są jednocześnie kulki różnorodnej wielkości, to większe kulki powodują głębsze naprężenia własne ściskające. Tym samym cała warstwa jest niejednolita, co prowadzi do niejednorodnej wytrzymałości zmęczeniowe.

Strahlmittelkontrolle

Kulki popękane na skutek użycia muszą być oddzielone w czasie obróbki kulowaniem, aby nie uszkodzić powierzchni przy zderzeniu. Na rysunku (100-krotner powiększenie) widoczne są możliwe uszkodzenia powierzchni i pęknięcia na skutek oddziaływanie połamanego ścierniwa.