Zmęczenie skrętne

Zmęczenie skrętne jest mechanizmem defektu, który bardzo dobrze reaguje na kulowanie, ponieważ największe naprężenie skrętne występuje na powierzchni części. Zmęczenie skrętne wywołuje naprężenia zarówno w kierunku wzdłużnym, jak i poprzecznym. Największe naprężenie styczne występuje na obwodzie.

Grafik Torsionsermüdung

Materiały o niskiej wytrzymałości mają tendencję do zawodności na skutek zmęczenia skrętnego na płaszczyźnie stycznej znajdującej się poziomo w kierunku osi wzdłużnej. Przyczyną jest to, że są one słabsze w odniesienie do naprężenia ścinającego niż odnoście naprężenia rozciągającego. Części o wyższej wytrzymałość zawodzą raczej pod kątem 45° w stosunku do osi wzdłużnej, ponieważ są one słabsze odnośnie naprężenia rozciągającego niż odnośnie naprężenia ścinającego.