Zawodność na skutek korozji

Związana z rozciąganiem zawodność na skutek korozji związana jest ze statycznymi lub cyklicznymi naprężeniami rozciągającymi. W obydwu rodzajach zawodności dodatkowo oddziałują wpływy otoczenia. I tak np. źródła gazu zawierające solankę lub siarkowodór powodują zmiany metalurgiczne, przy czym te wpływy otoczenia stają się bardziej agresywniejsze wraz ze wzrostem temperatur.

Korozja naprężeniowa

Defekt w skutek korozji naprężeniowej jest często spowodowany statycznymi naprężeniami własnymi rozciągającymi. W ich przypadku może chodzić z jednej strony o naprężenia wprowadzone lub naprężenia własne z procesu produkcji (np. spawanie). Na występowanie korozji naprężeniowej mają decydujący wpływ trzy czynniki:

  • Naprężenie rozciągające (wprowadzane z zewnątrz = naprężenie obciążeniowe lub wprowadzane wewnętrznie = naprężenie własne)
  • Materiał wrażliwy na korozję
  • Wspierające korozję warunki środowiskowo i eksploatacyjne

Poniżej wymieniono niektóre stopy, które są podatne na ten rodzaj zawodności:

  • Stale austenityczne/ ferretyczne
  • Określone stopy aluminium (i ulepszenia aluminium) z serii 2000 i 7000
  • Określone stopy niklu
  • Określone stale o dużej wytrzymałości
  • Określone rodzaje mosiądzu

W trakcie produkcji instalacji do przemysłu chemicznego kulowanie jest stosowane do redukcji kosztów. I tak w przypadku pojemników na roztwory na bazie amoniaku lub chloru można zamiast drogiego materiału odpornego na działanie korozji naprężeniowej wybrać tańszy materiał, który co prawda ma skłonności do powstawania pęknięć w skutek korozji naprężeniowej, ale tylko wtedy, gdy nie jest poddany kulowaniu. Nawet przy zastosowaniu dodatkowego procesu kulowania koszty są mniejsze niż w przypadku droższych stopów.