Zmęczenie osiowe

Zmęczenie osiowe występuje rzadziej niż inne mechanizmy zawodzenia . Próbny element z obciążeniem osiowym wykazuje jednolite naprężenie na całym przekroju, dlatego też kulowanie nie daje na tego rodzaju próbnych elementach żadnej znaczącej poprawy odnośnie żywotności, w przeciwieństwie do gięcia i skręcania, gdzie najwyższe naniesione naprężenie obciążeniowe występuje na powierzchni.

Samo zmęczenie osiowe jest rzadkie, występuje ono zwykle razem z gięciem. Kulowanie części zmęczonych osiowo jest sensowne, gdy zmiany geometrii oddziałują na koncentrację naprężeń. Typowe przykłady miejsc, które stanowią początek możliwej zawodności, to żłobki, rowki po obróbce, otwory poprzeczne i , przejścia.