Zmęczenie temperaturowe

Należy zachować ostrożność przy podgrzewaniu części po kulowaniu. Spowodowane przez kulowanie zmniejszenie własnego naprężenia ściskającego zależy od temperatury, a jego czas trwania od danego materiału.   
Temperatura wymagana do redukcji naprężeń własnych ściskających jest cechą fizyczną materiału. Na poniższym rysunku przedstawiono kilka materiałów z temperaturami, w których naprężenie własne ściskające zaczyna się zmniejszać. Wiele części kulowanych w celu poprawy wytrzymałości zmęczeniowej jest stosowanych powyżej tych dolnych granic temperatury, ponieważ stwarza to nadal zalety odnośnie wytrzymałości eksploatacyjnej, zakładając, że temperatura robocza nie zbliża się temperatury wyżarzania odprężającego materiału.

 

Temperaturermüdung